wolk_banner.jpg

Vergoedingen en kosten

Vanaf 01-01-2015 wordt eerstelijns psychologische hulp vergoed als generalistische basis GGZ in uw basisverzekering. Wel wordt uw eigen risico hiervoor aangesproken die door uw verzekering met u worden verrekend.  Kinderen tot 18 jaar vallen onder de Jeugdzorg van de gemeente waarin het kind is ingeschreven. Hiervoor geldt geen eigen risico. Voor behandeling is een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist. Meer informatie hierover is te vinden in de polisvoorwaarden of raadpleeg anders uw verzekeraar. Wij informeren u graag over het exacte kostenplaatje in uw geval.