wolk_banner.jpg

Wat is Neurofeedback

Hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties, ook wel hersengolven genoemd. Neurofeedback maakt gebruik van geavanceerde computertechnologie en software om deze activiteit via EEG-meting vast te stellen en positief te beïnvloeden. Dit gebeurt door de hersenen acute informatie (feedback) te geven op het moment dat in het hersengolfpatroon sprake is van onrust (turbulentie) en/of disbalans in bepaalde frequentiegebieden. De hierdoor veroorzaakte instabiliteit in het neurale netwerk houdt verband met het optreden van bepaalde klachten (bijvoorbeeld slecht slapen of je gespannen voelen). Door het geven van feedback wordt gebruik gemaakt van het zelflerend vermogen van de hersenen om zichzelf naar aanleiding hiervan zo te reorganiseren dat een stabieler evenwicht wordt bereikt in het hersengolfpatroon. De hersenen worden hierbij dus eigenlijk op onbewust niveau getraind. Nadat ze een leer- en aanpassingsproces hebben doorgemaakt zullen de klachten hierdoor afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Omdat de behandeling geen inspanning vereist, is Neurofeedback bij uitstek ook geschikt voor kinderen vanaf 4 à 5 jaar.