wolk_banner.jpg

Neurofeedback - de hersengolven

Wat zijn hersengolven?

Hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties. Deze zijn meetbaar door het aantal golfjes of trillingen per seconde. Vandaar ook wel de naam hersengolven. De snelle hersengolven (beta-golven) zijn bijvoorbeeld verbonden met actief naar buiten gericht zijn en met de mogelijkheid van geconcentreerd werken. Hoe langzamer de hersengolven hoe meer naar binnen gericht de aandacht is. Door het naar binnen richten van de aandacht kan creativiteit ontstaan, kan intuïtieve informatie bewust worden, en kunnen er allerlei invallen en inzichten optreden. Ook kunnen ervaringen verwerkt worden en kan wat er geleerd is opgeslagen worden in het geheugen. Bovendien neemt bij toenemende ontspanning de activiteit van het immuunsysteem toe en krijgt het lichaam de kans om zich versneld te herstellen. Er zijn viif hersengolvengebieden uit onderzoek naar voren gekomen: Delta-, Theta-, Alpha-, SMR- en Beta-golven.